Regulamin sklepu

 

Administratorem strony www.mufipodufi.pl jest Artsemania Joanna Bajek, ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań

Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem kontakt@mufipodufi.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 605-306-415.

I. Definicje

 

 1. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.mufipodufi.pl
 2. Klient – każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) dokonujący zamówienia i zakupu Produktu w Skle
 3. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.mufipodufi.pl
 5. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.mufipodufi.pl
 6. Sprzedawca – Artsemania Joanna Bajek, ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP 598-129-56-34, Regon 521004227
 7. Produkt – wszystkie produkty wykonane wg projektu Mufi Podufi dostępne „od ręki” lub na zamówienie (bez modyfikacji standardowego projektu).
 8. Produkt na indywidualne zamówienie – każdy produkt wykonany wg standardowego projektu Mufi Podufi z modyfikacjami wprowadzonymi przez Klienta ( w tym także personalizowane, np. z wyszytym imieniem) oraz produkty wykonane wg projektu Klienta
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie pozwalający na założenie Konta użytkownika i korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka oraz wybór sposobu i miejsca dostawy, a także płatności, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w sklepie zmierzające do zakupu Produktu
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu i istnieje możliwość modyfikacji składanego Zamówienia
 13. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu obejmująca m.in. rodzaj Produktu i jego ilość, wyrażona przez Klienta w momencie wciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” a przez Sprzedawcę w momencie przesłania wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

II. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
  a) sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
  b) założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
 2. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje zabawki miękkie dla dzieci w wieku 0+
 3. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym Produkcie na stronie www.mufipodufi.pl
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia indywidualnego konta użytkownika w witrynie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także udział w dodatkowych akcjach promocyjnych dostępnych tylko dla Użytkowników
 5. Każdy Użytkownik może się kontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: mufipodufi@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 605-306-415
 6. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy, którą Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą po rozpoczęciu korzystania z usług Sklepu.
 7. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy mufipodufi@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 605-306-415
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych komentarzy.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu www.mufipodufi.pl
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Użytkownika, albo przez podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
  a) wyboru produktu lub usługi
  b) wyboru sposobu dostawy
  c) wyboru sposobu płatności
 6. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 8. Brak zrealizowanej wpłaty przez Klienta w ciągu 7 dni spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości, która zostanie przesłana na adres mailowy Klienta
 9. Po zweryfikowaniu zamówienia i płatności za Zamówienie na adres mailowy wskazany przez Klienta przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 11. Na ostateczną wartość zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, który jest zależny od wybranej przez Klienta opcji dostawy, a o jego wysokości Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia
 12. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 13. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w witrynie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mufipodufi.pl, lub telefonicznie pod numerem 605-306-415.
 14. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: kontakt@mufipodufi.pl

IV. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do:
  a) zmiany ceny Produktów znajdujących się w Sklepie,
  b) wprowadzania nowych Produktów i usuwania Produktów z oferty Sklepu,
  c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
  d) wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 4. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny Produktów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 5. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski i za granicę:
  a) przelew elektroniczny
  b) przelew tradycyjny bankowy
  c) płatność kartą kredytową/debetową
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.
 7. Dostępne są następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
  a) przesyłka kurierska
 8. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych Produktów.
 9. Po wybraniu Produktu oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 10. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 12. W przypadku nieodebrania przesyłki dostarczonej w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie, Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej i kosztami ponownej wysyłki do Klienta.

V. Terminy realizacji

Produkty fizyczne

 1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki
 2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Klient samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki. Każdy pośrednik deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
 4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy

Produkty wirtualne, treści cyfrowe

 1. Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania produktu wirtualnego, treści cyfrowej lub przyznanie dostępu do pobrania pliku Sklep ma 48 godzin. Jest to maksymalny okres wysyłki lub udostępnienia który może wystąpić w sytuacji, kiedy kolejka plików jest bardzo duża. Z reguły produkt dostarczany jest niezwłocznie po dokonaniu płatności.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Klienta wykonane na specjalne zamówienie, zgodnie ze wskazówkami Klienta, w tym produkty personalizowane.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email mufipodufi@gmail.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu z adnotacją „Zwrot”.
 4. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Zwrot towaru następuje na adres: Artsemania Joanna Bajek, ul. Huby 6d, 64-553 Grzebienisko
 6. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Klient zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inna formę zwrotu płatności.
 7. Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia rzeczy w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.
 8. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych Klient każdorazowo akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 15 który mówi: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

VII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad
 2. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionych w Sklepie towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email kontakt@mufipodufi.pl wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 4. Działania jakie może podjąć Klient w przypadku wystąpienia wady w towarze:
  a) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Klient nie może odstąpić od umowy.
  b) Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
 5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
 6. Za produkt Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
 7. Uprawnienie do usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

VIII. Konto użytkownika w systemie

 1. Każdy Użytkownik może założyć w Witrynie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Sklepu, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie lub na adres e-mail: kontakt@mufipodufi.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

IX. Warunki techniczne

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  a) Aktywne konto poczty elektronicznej;
  b) urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  c) akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  d) obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
 2. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymaganych do poprawnego działania serwisu:
  a) Urządzenie typu komputer lub laptop typu PC z zainstalowanym systemem Windows 8.1
  b) Urządzenie typu komputer lub laptop typu MAC z zainstalowanym systemem macOS High Sierra
  c) Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem Android 5.0 (Lollipop)
  d) Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem iOS 11 / iPadOS 13
 3. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

X. Dane osobowe i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta
 4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn
  a) w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b) w przypadku zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c) w przypadku zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 6. W sytuacji, gdy Sklep dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w witrynie w formie jednolitej oraz przesłany droga mailowa do klientów na podany w zamówieniu mail, co uznaje się za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.